Training

Trainingen op maat

Het kan zijn dat je als team een specifiek onderwerp hebt waarop je verder getraind wilt worden. Waar je in wilt oefenen, of wat je met elkaar in enkele bijeenkomsten wilt uitdiepen.

In dat geval is een training een geschikt middel. Ik ben zeer ervaren in het ontwerpen van training op maat. De volgende thema’s zijn denkbaar: interne communicatie, externe communicatie, feedback geven en ontvangen, veilig samenwerken en preventie ongewenste intimiteiten.
Kerkinhoudelijke thema’s, die niet terug te vinden zijn in het PCTE aanbod, kunnen bijvoorbeeld zijn: jeugddiaconaat, jeugdpastoraat, jeugdwerk in het geheel van de kerk.

Training op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en menszijn: hoogbegaafdheid kinderen, hoogbegaafdheid volwassenen, op zoek naar je persoonlijke missie.

Precies dat waar bij jouw groep of team of gemeente de schoen wringt of juist verlangen tot verandering leeft, kan ik een trainingsaanbod ontwikkelen. Uiteraard doe ik dat in nauwe samenwerking met jou als opdrachtgever. Daardoor is volkomen helder is wat de doelstellingen en het resultaat zijn, wat het benodigde niveau en de leervormen zijn.

Astrid Damstra CT Training Eindhoven

PCTE-trainingen

Voor de volgende trainingen ben ik via het PCTE (Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie) inzetbaar: