Vertrouwenspersoon

Sinds 2018 ben ik opgeleid bij Van Oss en Partners als gecertificeerd Vertrouwenspersoon Omgangsvormen en als Vertrouwenspersoon Integriteit. Hiermee kan ik organisaties van dienst zijn in het bouwen aan veilige en integere werkplek.

Wat is precies het verschil tussen VPO en VPI? Bekijk de heldere animatie van Van Oss en Partners:

LVV Astrid Damstra CT Eindhoven vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Omgangsvormen

Wie werkt met mensen heeft te maken met persoonlijke grenzen. Grenzen van jezelf en grenzen van de ander. Hoe wil ik zelf bejegend worden? En hoe bejegen ik de ander? Het kan zijn dat jij zelf of iemand in jouw organisatie op een onprettige manier is bejegend. Het kan gaan om agressie. Om pestgedrag. Of om ongewenste intimiteiten.

Ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon omgangsvormen (VPO) en vertrouwenspersoon integriteit (VPI), opgeleid door het gerenommeerde instituut Van Os en Partners.

Wat kan ik voor jullie betekenen als vertrouwenspersoon:

Aanspreekpunt voor een melder
Als iemand zich ongewenst bejegend voelt, ben ik beschikbaar als luisterend oor. Ik zal vervolgens, als de melder dat zelf wil, samen met de melder de voor- en nadelen van eventuele vervolgstappen bespreken. De melder houdt de regie: als vertrouwenspersoon sta ik naast de melder als steun en informatieverstrekker.

Voorlichting en preventie
De drempel om op een VP af te stappen is vaak hoog. Er kunnen veel misvattingen of twijfels zijn om maar niet naar de VP te gaan: “Een VP is toch voor seksuele intimidatie, daar gaat mijn verhaal niet over…” “Ik wist niet eens dat we een VP hebben.” “Wat gebeurt er met mijn verhaal als ik het aan de VP heb verteld?” “Ik ken die VP helemaal niet.” Al die twijfels kunnen voorkomen worden door goede voorlichting en kennismaking. Ik doe dat graag. Ook kan ik inhoudelijke thema ’s agenderen bij teams en leiders. Daarmee scherp je de antenne voor signalen van onveilige werksfeer. Het onderling bespreekbaar maken zorgt voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige werksfeer.

Trends en advies
In organisaties kan het zijn dat er trends op het vlak van (onveilige) werksfeer zijn. In dat geval kan ik trends (dus geen namen van melders!) aankaarten en adviseren hoe veiligheid vergroot kan worden.

“Liever inzetten op prettig samenwerken voor iedereen, door met elkaar specifieke thema ’s en ‘grijze gebieden’ bespreekbaar te maken, dan niks doen totdat er iemand gekwetst is…”

Vertrouwenspersoon Integriteit

Heeft jouw organisatie en goede klokkenluidersregeling? Een regeling waarbij misstanden op het gebied van integer handelen kunnen worden aangekaart en behandeld? Ik kan een melder bijstaan in de rol van vertrouwenspersoon integriteit. Samen met de melder bekijk ik of er sprake is van een redelijk vermoeden van een misstand. Is het beleid bij jullie: vertellen = sparren, dan help ik de klokkenluider overzicht te scheppen in de mogelijkheden welke stap hij of zij vervolgens wil zetten